Legale Informatie

Editor van de ISI website

DeltaPark – Mercuriusstraat, 26
1930 Zaventem
Tel: +32 02 302 49 70
info@isotopes.be
SIRET : 481 334 522 00010

Publicatie directeur

Gilles Dos Santos

Conceptie en realizatie van de site:

Host

WP Serveur, 7, rue de la cité Foulc, 3000 Nîmes

Privacybeleid

De site www.isotopes.be maakt gebruik van cookies die de volgende functies bieden: Google Analytics-tag. Indien je browser het toelaat, kan je de cookies op elk moment uitschakelen. Wij informeren je wel dat een deactivering van cookies je gebruikerservaring kan beperken en de goede werking van bepaalde services kan belemmeren.

De Inhoud van de Site en het Intellectuele Eigendom

Informatie op www.isotopes.be is ter informatie.
De site www.isotopes.be kan de juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie op de site niet garanderen. Informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd en de wijzigingen worden verwerkt in nieuwe edities. “De website www.isotopes.be kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, programma’s of diensten die op deze website worden beschreven.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, verzending, denaturering, geheel of gedeeltelijk van de site of de inhoud ervan, op welke manier dan ook, en op welk medium hoe dan ook is verboden.

Elk gebruik van de site, zonder toestemming of de inhoud ervan gebruiken, informatie die daarin wordt bekendgemaakt, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vormt een inbreuk die kan worden bestraft met de artikelen L 335-2 en volgende van de wet inzake intellectuele eigendom. Dit is hetzelfde voor de vermelde databases, de case www.isotopes.be, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet in de code voor intellectuele eigendom. Als zodanig zou elke reproductie of extractie de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

De site www.isotopes.be geeft toegang to ander sites via hypertekst linken. Omdat ISI niet de eigenaar is van deze websites, kan het ook niet de inhoud ervan controleren. Met als resultaat dat ISI niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de websites die zo toegankelijk zijn, of voor het verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of enig ander proces voor dezelfde doeleinden, uitgevoerd door deze sites.

Foto credits

ISOLIFE
Shutterstock

Close
This service is dedicated to customers of the RLG group that we invite to email info@isotopes.be to get their individual and confidential access codes.